Đội ngũ cán bộ nhân viên chính là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp vì vậy VTVCorp chú trọng việc tuyển dụng các nhân viên có tính năng động và sáng tạo cao, đồng thời tạo động lực làm việc tốt cho nhân viên để có thể phát huy tối đa khả năng của mỗi người. Trên hết, chúng tôi xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với tinh thần đồng đội cao, hòa đồng, thân thiện, cởi mở và phấn đấu vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

VTVCorp có một đội ngũ vững chắc với sự chuyên nghiệp trong về công tác phát triển cộng đồng. Với kinh nghiệm tổ chức chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ, Vườn Rau Thanh Niên, cpfoods.vn, Khởi Nghiệp Việt Nam, kidscolor, porkpork.vn, vibenhnhanngheo.vn, mientrungyeuthuong.vn... những hoạt động mà đội ngũ VTVCorp đã đang và sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người trên khắp Việt Nam.

Tinh thần của chúng tôi là hỗ trợ kết hợp thành công và sự sáng tạo, cống hiến để làm việc, và tạo ra một nền tảng phát triển bền vững mang lại hiệu quả và sự thuận tiện cho cộng đồng.

Team VTVCorp nghĩ rằng - Chúng ta - Có thể cùng nhau cụ thể hóa những điều mà bạn mong muốn!Phòng truyền thông