Diễn đàn kết nối: Lựa chọn mô hình hoạt động xã hội bền vững

-


Sáng 11/09/2016 chương trình "Lựa chọn mô hình hoạt động xã hội bền vững" với sự tham gia của Khách mời Trần Minh Hải - CEO Trung tâm Tương Lai và a Nguyễn Tuấn Khởi - CEO VTVCORP đã nhận được sự hưởng ứng và phản hồi tích cực từ những người tham dự.

CLB Khởi nghiệp Vì Cộng Đồng (sau đây viết tắt là CLB) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Công tác xã hội Thanh Thiếu niên, được thành lập với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các ý tưởng kinh doanh vì mục tiêu xã hội được hội tụ và ngày càng phát triển. Nhiệm vụ cụ thể của CLB là “nuôi dưỡng”, hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội mới khởi sự vượt qua những khó khăn ban đầu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trưởng thành nhanh hơn bằng việc giảm thiểu chi phí và hạn chế rủi ro. Với phương châm “Đồng hành khởi nghiệp – Sáng tạo cộng đồng”, CLB sẽ là đối tác tin cậy trong việc nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội cho giới trẻ và công chúng.

Mục tiêu hoạt động của CLB là trong giai đoạn 2016-2019 sẽ bồi dưỡng, hỗ trợ để hình thành 03-05 doanh nghiệp xã hội hoạt động ổn định, qua đó góp phần triển khai thực hiện thành công Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2019 của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII.

Một số hình ảnh của buổi tọa đàm: "Lựa chọn mô hình hoạt động xã hội bền vững"