Lợi ích khi thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

- Thanh Phụng

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đang được xem như là một trong những chiến lược kinh doanh hàng đầu của doanh nghiệp (DN) hơn là những quy định hay từ thiện bắt buộc. Triển khai tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không những sẽ giúp cho DN kinh doanh tốt mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tốt mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến kinh doanh và các vấn đề xã hội.

5 lợi ích của thực hiện trách nhiệm xã hội

1. Trách nhiệm xã hội DN góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh.

Trách nhiệm xã hội của DN cũng là cam kêt đạo đức của giới kinh doanh về sự đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội bằng cách nâng cao đời sống của lực lượng lao động và gia đình họ, đồng thời nó mang lại các phúc lợi cho cộng đồng và xã hội, sẽ cải thiện tình hình tài chính, giảm chi phí hoạt động, nâng cao uy tín, quản lí rủi ro và giải quyết khủng hoảng tốt hơn, thúc đẩy cam kết với người lao động, quan hệ tốt với Chính phủ và cộng đồng, tăng năng suất... Bên cạnh đó nếu người lao động có các điều kiện môi trường làm việc thuận lợi sẽ thúc đẩy họ làm việc tốt hơn tạo điều kiện cho DN tiếp cận với thị trường thế giới, mở rộng thị trườg cho sản phẩm của mình.

2. Trách nhiệm xã hội DN góp phần nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu và uy tín của DN.

Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội DN sẽ giúp nâng cao uy tín của DN, doanh nhân, từ đó DN sẽ được hưởng nhiều lợi nhuận kinh tế.

CSR có thể giúp DN tăng giá trị thương hiệu và uy tín đáng kể. Uy tín giúp DN tăng doanh thu, hấp dẫn các đối tác, nhà đầu tư và người lao động.

3. Việc thực hiện Trách nhiệm xã hội DN góp phần tăng lợi nhuận cho DN.

CSR có mối liên hệ tích cực đến lãi đầu tư, tài sản và mức doanh thu. CSR sẽ tạo ra cơ sở thành công cho tất cả các hoạt động kinh doanh quan trọng của tổ chức. Một mặt, CSR giúp các DN giảm thiểu chi phí sản xuất an toàn, tiết kiệm. Bởi vậy, những DN thành công nhất chính là các DN nhận thấy được vai trò quan trọng của CSR và áp dụng nó vào thực tiễn sản xuất.

4. Trách nhiệm xã hội DN góp phần thu hút nguồn lao động giỏi.

Lao động có năng lực là yếu tố quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm. Ở các nước đang phát triển, số lượng lao động lớn nhưng đội ngũ lao động đạt chất lượng cao lại không nhiều; do vậy việc thu hút và giữ được nhân viên có chuyên môn tốt và có sự cam kết cao là một thử thách đối với các doanh nghiệp.

5. Trách nhiệm xã hội góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia.

Trách nhiệm xã hội là xu thế tất yếu và mang tính toàn cầu, thực hiện trách nhiệm xã hội là tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Vai trò của Chính phủ trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội của DN là phải tạo ra môi trường pháp luật hoàn chỉnh, một sân chơi bình đẳng cho các DN, cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các DN thực hiện tốt hơn các yêu cầu của Bộ luật Lao động, quản lý, nâng cao tiêu chuẩn lao động theo xu hướng quốc tế.

Triển khai tốt trách nhiệm xã hội của DN không những sẽ giúp cho DN kinh doanh tốt mà còn hỗ trợ DN giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến kinh doanh và các vấn đề xã hội.

Trách nhiệm xã hội của DN cần được xem như là lợi ích của DN để họ chủ động triển khai hướng tới một cộng đồng DN kinh doanh hiệu quả.

Chính vì vậy, nâng cao trách nhiệm xã hội của các DN là điều vô cùng cần thiết.

Theo knacert