Khảo sát về tầm quan trọng của CSR

- Thanh Phụng

Gần bốn trong mười người lao động (37%) đánh giá trách nhiệm xã hội của DN là "rất quan trọng". Đa số toàn cầu nhất trí cao rằng các công ty nên chú ý hơn đến môi trường (61%), và đóng góp nhiều hơn cho xã hội (52%).

Gần bốn trong mười người lao động (37%) tại 24 quốc gia cho rằng người sử dụng lao động cần phải có “trách nhiệm với xã hội và môi trường” là điều “rất quan trọng”. Tỷ lệ này tăng lên đến 80% khi cộng thêm tỷ lệ những người lao động cho rằng việc này là khá quan trọng (37% thấy rất quan trọng/43% thấy khá quan trọng). Ba trong mười người lao động (29%) báo cáo rằng mức cam kết cao thực hiện trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng rất quan trọng đến quyết định tiêu dùng, trong tổng số 74% người nói việc này là quan trọng thì có khoảng một nửa (45%) xem việc này khá quan trọng.Nghiên cứu do công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu, Ipsos, tiến hành khảo sát 18,150 người lớn để xem xét quan điểm của họ về các công ty lớn. Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đa số người trả lời “hoàn toàn nhất trí” rằng các công ty nên chú ý hơn đến môi trường (61%) và " đóng góp nhiều hơn cho xã hội" (52%).
Với câu hỏi về xét hai điều quan trọng nhất công ty phải thực hiện để có uy tín, kết quả cho thấy “an toàn nơi làm việc (25% trả lời là ưu tiên hàng đầu), “ đóng góp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nơi DN hoạt động (25%) và "tôn trọng và tuân thủ pháp luật và quyền lợi địa phương (24%).

37% người lao động tìm kiếm người sử dụng lao động dẫn đầu về CSR


Suy nghĩ về công ty của người lao động, bốn trong 10 người (37%) trong cuộc khảo sát cho biết người sử dụng lao động có trách nhiệm với xã hội và môi trường là điều rất quan trọng. Bốn trong 10 người (43%) thấy điều này là khá quan trọng, một trong mười người (12%) thấy không quan trọng lắm và 3% thấy không quan trọng. Chỉ khoảng 5% cho rằng họ không có ý kiến về vấn đề này.


Ở từng quốc gia, Brazil (65%), Mexico (59%), Argentina(57%), Indonesia (55%) và Ấn Độ (51%) dẫn đầu trên các bảng xếp hạng về tỷ lệ người trả lời rằng người sử dụng lao động có trách nhiệm với xã hội và môi trường là rất quan trọng, trong khi Nhật Bản (11%), Pháp (17%), Trung Quốc (19%) và Hàn Quốc (22%) có tỷ lệ nhân viên ủng hộ vấn đề này thấp nhất. Điều thú vị là các nước đang phát triển lại thuộc về nhóm đầu tiên, trong khi nhóm tỷ lệ thấp lại thuộc về các quốc gia công nghiệp hóa (có thể ngoại trừ nước phát triển nhanh Trung Quốc).
Chỉ hơn bốn trong mười người lao động Nam Phi (43%) cho thấy người sử dụng lao động có trách nhiệm với xã hội và môi trường là điều rất quan trọng. Điều này được thể hiện rõ nhất ở nhóm tuổi từ 35-49.

Ba trong mười người ưu tiên CSR khi quyết định mua hàng


Khi đưa ra quyết định mua một sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty hoặc một tổ chức nhất định, ba trong số mười người trả lời khảo sát (29%) cho rằng thể hiện “trách nhiệm xã hội cao” là điều rất quan trọng, 45% cho rằng việc này khá quan trọng, 17% cho rằng không quan trọng lắm, 4% cho rằng không quan trọng và 5% không có ý kiến. Indonesia (57%), Brazil (56%), Mexico (50%) và Ấn Độ (45%) là những nước có nhiều khả năng nhất khi cân nhắc CSR và quyết định tiêu dùng trong khi nước Pháp (11%), Nhật Bản (13%), Bỉ (15%) và Đức (15%) là những nước có ít khả năng nhất.


Từ quan điểm của người tiêu dùng, 36% người dân Nam Phi có nhiều khả năng mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ một công ty có trách nhiệm xã hội cao. Tâm lý này thể hiện rõ rệt hơn ở phụ nữ - 42% trong số đó có nhiều khả năng mua một sản phẩm của một công ty có mức độ trách nhiệm xã hội cao so với 29% ở nam giới.

Đa số đồng ý: các công ty nên đóng góp nhiều hơn cho xã hội


Đa số hoàn toàn đồng ý rằng "các công ty nên đóng góp nhiều hơn cho xã hội" (52%) trong khi ba trong mười người (32%) có xu hướng đồng ý, và một trong mười người (12%) không có ý kiến. Chỉ có 2% có xu hướng không đồng ý trong khi 1% hoàn toàn không đồng ý và 1% khác không biết hoặc không có ý kiến. Tương tự, đa số những người được khảo sát ở 24 quốc gia cho biết họ hoàn toàn đồng ý với việc các công ty nên chú ý hơn đến môi trường (61%). Ba trong mười người (28%) cho biết họ có xu hướng đồng ý, một trong mười người (8%) không có ý kiến, và rất ít người (1%) cho biết họ có xu hướng không đồng ý, hoặc phản đối mạnh mẽ hoặc không biết/không có ý kiến.


Các quốc gia hàng đầu nhất trí cao rằng các công ty nên đóng góp nhiều hơn cho xã hội gồm có Thổ Nhĩ Kỳ (85%), Brazil (78%), Saudi Arabia (78%) và Mexico (76%), trong khi bốn nước ở nhóm nhất trí thấp là Nhật Bản (22%), Hoa Kỳ (33%), Anh (34%) và Úc (34%). Các quốc gia hàng đầu nhất trí cao việc các công ty nên chú ý hơn đến môi trường là Mexico (90%), Thổ Nhĩ Kỳ (89%), Brazil (88%) và Argentina (84%) trong khi các quốc gia xếp sau danh sách là Nhật Bản (28 %), Anh (36%), Hoa Kỳ (40%) và Úc (41%).

An toàn lao động, đóng góp kinh tế xã hội là những vấn đề hàng đầu


Người tham gia khảo sát được yêu cầu chọn hai vấn đề quan trọng nhất mà một công ty phải làm để có được uy tín. Một phần tư chọn "ưu tiên an toàn lao động” (25%), "đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước nơi công ty hoạt động” (25%) và "tôn trọng và tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ khu vực” (24%) là những ưu tiên “đầu tiên”. Các vấn đề ưu tiên tiếp theo là: "duy trì hoạt động môi trường bền vững" (14%), "để lại điều kiện phát triển bền vững sau khi kết thúc hoạt động” (6%) và "thực hiện các mục tiêu tài chính và thương mại để tăng giá trị cổ đông" (6%).


Ở Nam Phi, ưu tiên cao nhất để công ty có được uy tín là tôn trọng và tuân thủ pháp luật và quyền lợi địa phương (26%). Các ưu tiên tiếp theo là:
* Duy trì hoạt động môi trường bền vững (18%);
* Ưu tiên an toàn lao động (18%), và
* Đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nơi DN hoạt động (18%).

Ipsos
Ipsos là công ty nghiên cứu thị trường dựa vào phương pháp khảo sát lớn thứ hai toàn cầu, do các chuyên gia nghiên cứu sở hữu và quản lý nhằm đánh giá tiềm năng thị trường và giải thích xu hướng thị trường cho hơn 5000 khách hàng trên toàn thế giới để phát triển và thử nghiệm các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có hoặc mới xuất hiện, xây dựng thương hiệu, quảng cáo và nghiên cứu phản ứng của khán giả đối với các phương tiện truyền thông, và đo lường dư luận về các vấn đề và uy tín.

Theo Ipsos và vbcsd