Giám đốc Asean CSR Network - Việt Nam nên đưa CSR vào giảng dạy ở #

- VTVCorp Admin

Cùng với việc phát triển kinh doanh, ngày nay, trách nhiệm xã hội (CSR) cũng là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp hiện nay hiểu không đúng về bản chất của hoạt động này dẫn đến việc thực hành chưa mang lại hiệu quả. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp phải xem CSR là chiến lược kinh doanh thì mới có thể kinh doanh thành công. Cuộc trao đổi của ông Jerry Bernas- Giám đốc chương trình Asean CSR Network để hiểu rõ hơn về điều này.