CSR quan trọng như thế nào với sự phát triển của doanh nghiệp?

- Thanh Phụng

CSR là một khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với các quốc gia phát triển trên thế giới, CSR được coi là một tiêu chí quan trọng để đánh giá công ty đó.

CSR có thể liên quan đến các hoạt động như:

- Hợp tác với cộng đồng địa phương;

- Đầu tư có trách nhiệm xã hội;

- Phát triển mối quan hệ với nhân viên và khách hàng;

- Bảo vệ môi trường bền vững.

Một số doanh nghiệp có mục đích chính là hoàn thành các mục tiêu xã hội hoặc môi trường, một số doanh nghiệp cố gắng đạt được các mục tiêu tài chính của mình trong khi giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào đến xã hội hoặc môi trường.

Thông qua các chương trình CSR, doanh nghiệp có thể mang lại lợi ích cho xã hội đồng thời thúc đẩy thương hiệu của chính họ. Các hoạt động của CSR có thể thúc đẩy tinh thần làm việc và tạo ra sự gắn kết giữa các nhân viên trong công ty.

CSR được các nhà học thuật xây dựng từ trước thế chiến thứ hai và được phát triển rộng rãi vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Cuối cùng người ta thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp phát triển trường tồn đều có ý thức và hành động vì xã hội.

Tháp Caroll (Caroll Pyramid) là nền tảng lý thuyết cho CSR mà cho đến nay thực tiễn đã chứng minh một cách sinh động. Theo đó, giáo sư Archie B. Caroll, một bậc thầy về quản trị doanh nghiệp tại đại học Georgia (Hoa Kỳ), cho rằng: một doanh nghiệp trường tồn và trở thành vĩ đại dựa trên tòa tháp trách nhiệm xã hội, bao gồm: Trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của công ty, Trách nhiệm về tuân thủ luật pháp, Trách nhiệm về đạo đức và Các công việc thiện nguyện. Theo lý thuyết tháp Caroll, xã hội luôn đòi hỏi doanh nghiệp làm nhiều hơn so với việc chỉ tạo lợi nhuận và tuân thủ pháp luật.

Tại Việt Nam, phần lớn các công ty chưa thực sự quan tâm đến CSR, một số công ty còn xem CSR như là gánh nặng về mặt chi phí. Sau hàng loạt vụ lùm xùm xảy ra gần đây thì trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường và xã hội ngày càng được chú ý hơn tại môi trường kinh doanh Việt Nam.


Tiêu chuẩn ISO về CSR

Năm 2010, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát hành một bộ tiêu chuẩn tự nguyện nhằm giúp các công ty thực hiện trách nhiệm xã hội của họ. Không giống như các tiêu chuẩn ISO khác, ISO 26000 cung cấp hướng dẫn thay vì yêu cầu vì bản chất của CSR là định tính hơn định lượng và các tiêu chuẩn của nó không thể được chứng nhận. Thay vào đó, ISO 26000 làm rõ trách nhiệm xã hội là gì và giúp các tổ chức chuyển các nguyên tắc CSR thành các hành động hiệu quả. Tiêu chuẩn này nhằm vào tất cả các loại hình tổ chức bất kể hoạt động, quy mô hoặc địa điểm của họ. Và, bởi vì nhiều bên liên quan chính từ khắp nơi trên thế giới đã góp phần phát triển ISO 26000, tiêu chuẩn này thể hiện sự đồng thuận quốc tế.

Theo bstyle.vn