CSR là gì? Tại sao nó quan trọng đối với tăng trưởng kinh doanh trong tương lai?

- Thanh Phụng

CSR là về giá trị, tạo ra, bảo tồn và sắp xếp giá trị. CSR không phải là một sự đánh đổi tổng bằng không. CSR là về những gì xảy ra trong không gian mà doanh nghiệp gặp gỡ cộng đồng và môi trường, nơi giá trị được tạo ra một cách hiệu quả nhất. Vậy thực chất CSR là gì? Và tại sao nó quan trọng đối với tăng trưởng kinh doanh trong tương lai?

CSR là gì?

CSR  là một loại hình tự điều chỉnh của doanh nghiệp tư nhân quốc tế. Mặc dù một khi có thể mô tả CSR là chính sách tổ chức nội bộ hoặc chiến lược đạo đức doanh nghiệp, thời gian trôi qua khi nhiều luật pháp quốc tế được phát triển và các tổ chức khác nhau đã sử dụng thẩm quyền của mình để đẩy nó vượt ra ngoài các sáng kiến ​​cá nhân hoặc thậm chí toàn ngành. Mặc dù nó đã được coi là một hình thức tự điều chỉnh của công ty trong một thời gian.

Tại sao nó quan trọng đối với tăng trưởng kinh doanh trong tương lai?

CSR thông minh tập trung vào giá trị và xây dựng chiến lược, chiến thuật, kế hoạch và chương trình từ đó. Chủ đề trung tâm là về việc gắn kết giá trị kinh doanh với giá trị xã hội và quản lý môi trường. Xác định sự phối hợp, sắp xếp, chiến thuật và nhiều thứ khác sẽ tối ưu hóa giá trị.

Đôi khi điều này có thể liên quan đến các nỗ lực từ thiện. Từ thiện gần như thuần túy. Và đôi khi có thể là về việc cắt giảm chi phí kinh doanh bằng cách hợp lý hóa và tìm kiếm hiệu quả trong chuỗi cung ứng và giảm tác động môi trường. Đôi khi nó có thể là về việc xây dựng quan hệ đối tác và hợp tác. 

Các đề xuất giá trị là gì? Có gì trong doanh nghiệp của bạn? Vì xã hội? Vì môi trường? CSR thông minh hỏi những câu hỏi này và tìm cách để trở nên hiệu quả hơn trong việc tạo và bảo tồn giá trị, cải thiện mối quan hệ giữa chi phí và giá trị.

CSR không phải là về việc lựa chọn xã hội hay môi trường hơn kinh doanh, hay ngược lại. Đó là về việc lựa chọn kinh doanh, xã hội và môi trường. Khi CSR được triển khai một cách hiệu quả. Nó sẽ nhận được nhiều hơn tất cả những thứ này thay vì chỉ đơn giản là chi phí của những thứ khác.

Điều này không khác gì cách các lĩnh vực kinh doanh khác hoạt động. Kinh doanh rất tốt trong việc tối ưu hóa việc tạo ra giá trị xung quanh các phạm vi đầu vào. CSR là về việc mang tư duy tối ưu hóa giá trị tương tự này, mở rộng phạm vi và chiều của giá trị để bao gồm xã hội và môi trường. Kinh tế CSR là về cách bạn có thể hiệu quả hơn trong việc tạo và duy trì giá trị trong không gian nơi doanh nghiệp gặp gỡ xã hội và môi trường.

CSR nhận ra rằng doanh nghiệp đang ngày càng kỳ vọng tạo ra giá trị xã hội và là người quản lý hiệu quả môi trường đồng thời tạo ra giá trị kinh doanh. 

Các chiến lược gia và học viên CSR thông minh nhìn vào bên trong và bên ngoài một doanh nghiệp. CSR thông minh tìm cách mở rộng các đề xuất giá trị để sắp xếp hiệu quả giá trị doanh nghiệp, giá trị xã hội và quản lý môi trường.

CSR thông minh không phải là một chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. CSR thông minh là một khoản đầu tư vào tăng trưởng kinh doanh. Đó là một cách suy nghĩ và hành động theo cách tạo ra giá trị kinh doanh, tạo giá trị xã hội và môi trường cùng một lúc.

Theo movan